Вверх


У бiблiятэцы iмя Герцена адбудзецца прэзентацыя тома твораý Iвана Навуменкi

1132 0 10:59 / 10.12.2013
Другi том поýнага збору твораý Iвана Навуменкi будзе прэзентаваны 11 снежня на 13-й гадзiне ý цэнтральнай гарадской бiблiятэцы iмя А. I. Герцена.

Арганiзатарам мерапрыемства выступiла кафедра беларускай лiтаратуры ГДУ iмя Ф. Скарыны на чале з прафесарам Iванам Штэйнерам. Iван Навуменка — пiсьменнiк, доктар фiлалагiчных навук, прафесар, лаýрэат Дзяржаýнай прэмii БССР iмя Я. Коласа, заслужаны дзеяч навукi. Поýны збор твораý пiсьменнiка будзе змяшчаць 10 тамоý.

0 Обсуждение Комментировать